AVM’ler, yapıları itibariyle toplu ticari ünitelerin yer aldığı, içeriye dönük ve kent içerisinde büyük yer kaplayan kapalı yapılar olarak tanımlanabilir. Kendi otopark alanları, iklimlendirme sistemleri ve destek yapıları gibi çeşitli olumlu etmenleri içerisinde barındırırlar. AVM’ler günümüz modern kent yaşamında tüketim anlayışı ve kültürünün geçirdiği dönüşümün mekan boyutunu yansıtan önemli örneklerdir. Günümüzde AVM’leri ve mağazaları farklı kılan etkenlerin en önemlilerinden birisi LED Aydınlatmadır. Bir AVM’deki veya Mağazadaki LED Aydınlatma öncelikle konforlu bir ortam oluşturmalıdır. AVM ve Mağaza LED aydınlatması, ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar boyunca sürdürecek nitelikte olmalıdır.Özellikle dikey yüzeylerin LED Aydınlatılması ile derinliği iyi tanımlanmış mekanlar ziyaretçiler için güvenlik ve konfor hissi uyandırır. Aynı zamanda gruplar haline tekrarlanan ışık izleri görsel bir ritm oluşturur ve düzen sağlar.

REFERANSLAR